{{ entry.title }}

Algemene voorwaarden

1. Acceptatie van de voorwaarden: Door gebruik te maken van de website van Arrèli Keukens Licata en onze diensten, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden, wordt u verzocht de website niet te gebruiken.
 
2. Gebruik van de website: U stemt ermee in de website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, de normale werking van de website verstoort of schade toebrengt aan de website.

3. Intellectuele eigendom: Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, audio en video, is eigendom van Arrèli Keukens en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Arrèli Keukens de inhoud te kopiëren, reproduceren, distribueren of gebruiken.

4. Aansprakelijkheid: Arrèli Keukens streeft naar nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de website, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. Het gebruik van de website is op eigen risico. Arrèli Keukens is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

5. Wijzigingen: Arrèli Keukens behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates. Het voortgezette gebruik van de website na wijzigingen houdt in dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

6. Privacy: Het gebruik van persoonlijke gegevens wordt beheerst door ons privacybeleid, zoals beschreven op de website.

7. Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar Arrèli Keukens is gevestigd.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website.

schrijf U in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
van onze laatste realisaties